บรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหารส่งออกทั้งนี้เพื่อป้องกันอาหารเสื่อมสภาพการสูญเสียคุณค่าทางอาหาร

20110822-161758-34731

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจสินค้าอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์อาหารส่งออก ทั้งนี้เพื่อป้องกันอาหารเสื่อมสภาพ การสูญเสียคุณค่าทางอาหาร ตลอดจนเพื่อความสวยงาม และความสะดวกในการขนส่ง ผู้ประกอบการผลิตสินค้าอาหารเพื่อการส่งออก ตลอดจนโรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ควรคำนึงถึงการใช้และการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า เช่น สหภาพยุโรป ซึ่งประเทศไทยได้ส่งสินค้าอาหารไปจำหน่ายมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี

สหภาพยุโรปได้ออกระเบียบเกี่ยวกับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สัมผัสอาหารใน Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs กำหนดให้วัสดุบรรจุภัณฑ์และสารที่สัมผัสกับอาหารทั้งโดยตรงและ โดยอ้อม ไม่ถ่ายเทสารในวัสดุบรรจุภัณฑ์พลาสติกนั้นเข้าสู่อาหารในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในองค์ประกอบของอาหาร หรือไม่ทำให้ลักษณะทางกายภาพประเภท รูป รส กลิ่น สี เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในระเบียบนี้ ประกาศห้ามใช้สาร azodicarbonamide ในการผลิตอย่างเด็ดขาด เนื่องจากมีผลทำให้ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในผู้บริโภค และได้กำหนดกลุ่มสารที่อนุญาตให้ใช้ได้ กลุ่มสารที่อนุญาตให้ใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งและต้องเลิกใช้ ซึ่งจะมีการประกาศอนุญาตการใช้ชนิดใหม่ ๆ โดยระบุการใช้ที่ชัดเจน ทั้งนี้ ทางสหภาพยุโรปได้มีการแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวล่าสุดครั้งที่ 4 ได้มีการบังคับใช้กฎดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2007 เป็นต้นไป หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จากเวบไซต์ของทางสหภาพ ยุโรป (EUROPA)

พลาสติกที่สัมผัสอาหาร ในที่นี้ครอบคลุมถึง พลาสติกชั้นเดียว, พลาสติกชนิดหลายชั้นและพลาสติกที่มีลักษณะเป็นชั้นหรือใช้เคลือบประกอบกับฝาปะเก็น ซึ่งในกระบวนการผลิตพลาสติกมีการใช้สารตั้งต้น  เช่น ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์, 1 ,3- butadiene และมีการเติมสารเติมแต่งเพื่อให้พลาสติกมีคุณสมบัติตามต้องการ เช่น สาร phthalate, plasticizer สารเหล่านี้มีมวลโมเลกุลน้อย สามารถเคลื่อนย้ายจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกลงสู่อาหารได้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค http://ytkplus.co.th/

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้เครื่องออกกำลังกาย

เครื่องออกกำลังกาย

เริ่มโปรแกรมการออกกำลังกายของคุณ อย่างช้าๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มทีละน้อย หรือเพิ่มเวลาให้มากขึ้นในวันต่อๆ ไป
ปรึกษาเพื่อนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายดู และขอรับฟังประสบการณ์ของเขา คุณอาจจะได้รับคำแนะนำที่ดี
อย่าฝืนออกกำลังกายเมื่อคุณไม่อยากทำ จำไว้ว่า “หยุดเมื่อคุณรู้สึกว่าอยากหยุด” เช่น คุณกำหนดว่าจะเดินจ็อกกิ้งวันละ 45 นาที แต่ทำได้เพียง 10 นาที รู้สึกเหนื่อยมากอยากพัก ก็สามารถหยุดพักได้ แล้วเริ่มใหม่
อย่าพยายามลดน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ให้ได้ภายในสัปดาห์เดียว
หากน้ำหนักไม่ลดลง จำไว้ว่าสิ่งที่คุณได้รับกลับมา คือ สุขภาพที่ดีขึ้น
คุณรู้ไหมว่า มีคนจำนวนมากที่น้ำหนักลดลง หลังจากที่หยุดออกกำลังกายไปแล้วระยะหนึ่ง พยายามสร้างแรงจูงใจเอาไว้ให้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง แล้วผลลัพธ์จะดีเอง
ทำบันทึกประจำวันการออกกำลังกายของคุณ เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นความสำเร็จของตัวเองได้ง่ายขึ้น เป็นการเพิ่มกำลังใจในการออกกำลังกาย
ฟังเพลงไปพร้อมการออกกำลังกาย หากคุณเป็นคนเบื่อง่าย การฟังเพลงไปด้วย จะทำให้เวลาเดินไปเร็วมากขึ้น
ออกกำลังกายกับเพื่อนจะช่วยผลักดันกันและกันให้ประสบความสำเร็จ
อย่าลืม เลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่คุณรู้สึกชอบเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว จะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมากกว่า
หากคุณต้องการเลิกออกกำลังกายจริงๆ ลองฝึกทนออกไปอีก ให้ได้ถึง 6 เดือน เพราะมีผลวิจัยบางชิ้นรายงานว่า เมื่อเราเปลี่ยนพฤติกรรมใดๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือนแล้ว ร่างกายจะปรับตัวยอมรับพฤติกรรมนั้นๆ และจะทำอย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่คุณมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนจัดโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันมิให้การออกกำลังกายนั้นหนักหน่วงเกินกว่าสภาพร่างกายที่รองรับไหว
ข้อสุดท้าย หากคุณประสบความสำเร็จ ออกกำลังกายได้ถูกวิธี บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อย่าลืมให้รางวัลกับตัวคุณเอง เช่น ซื้อเสื้อผ้า รองเท้าที่คุณอยากได้ หรืออาจจะอนุโลมตัวเองให้ได้ ทานอาหารอย่างที่ชื่นชอบได้สักมื้อเป็นรางวัล

ฝ้าอลูมิเนียมนวัตกรรมใหม่สามารถออกแบบให้สวยงาม

Olympia-Micro-CP-1600x495

ฝ้าอลูมิเนียมคือนวัตกรรมใหม่ที่บ่งบอกถึงสไตล์ของคุณสามารถออกแบบให้สวยงามและมีความลงตัวใน พื้นที่ใช้งานมีการใช้งานได้หลากหลายตามไอเดียของท่านได้ไม่จำกัดเหมาะ สำหรับนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์นำมารังสรรค์ผลงานเพื่อบ่งบอกถึงแนวคิดและก่อให้เกิดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่  ฝ้าอลูมิเนียมสามารถใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการมีความแข็งแรงเนื่องจากโครงสร้างสามารถต้อง กันการกระแทกได้อย่างดีนอกจากนั้นยังติดตั้งง่าย ไม่ติดไฟ กันความชื้น ทำความสะอาดง่ายและมีความคงทนดูดซับเสียงได้ดี มีสีสันสวยงามเหมาะกับการตกแต่งภายในเพราะประกอบและติดตั้งได้ง่าย ทั้งยังบำรุงรักษาได้ง่ายอีกด้วย ฝ้าอลูมิเนียมหลากหลาย เช่น ทำฝ้าห้องน้ำ ตกแต่งบ้านเรือน อาคารแสดงสินค้าห้างสรรพสินค้า ธนาคาร พิพิธภัณฑ์ สนามบิน และงานตกแต่งอื่นๆ

ฝ้าอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ใช้ทดแทนไม้ เหล็กและพลาสติคได้เป็นอย่างดี อลูมิเนียมมีคุณสมบัติที่ไม่ทำให้เกิดสนิม ทนฝน ทนแดด  ระบายความร้อนได้ดี สังเกตได้จากการใช้วัสดุอลูมิเนียมกับชิ้นงานที่ต้องทนความร้อน  มีสีให้เลือกมากมายเหมาะแก่งานออกแบบ ให้ลงตัวกับงานของคุณได้ง่ายดาย การรีดขึ้นรูปร่าง เป็นหน้าตัดต่างๆได้หลากหลาย ทำให้การนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างไร้ขีดจำกัดสามารถออกแบบหน้าตัดที่เหมาะสมกับการกันน้ำ ได้ดีกว่าวงกบและบานหน้าต่างที่เป็นไม้ หรือเหล็ก โครงสร้างมีความแข็งแรงในตัวของมันเองจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริม โครงเหล็กไว้ภายในเหมือน UPVC ทำให้มีน้ำหนักเบา ทนความร้อนได้ดี คงรูปไม่เกิดการบิดงอ (ซึ่งการบิดงอมักเกิดกับงาน UPVC และ งานไม้) ฝ้าอลูมิเนียมจึงเหมาะกับสภาวะอากาศของไทย ซึ่งมีอากาศร้อน แดดจัด ได้อย่างไร้ปัญหา ปัจจุบันอลูมิเนียมคุณภาพสูงๆ ได้มีการพัฒนาเรื่องระบบกันน้ำทำให้สามารถกันน้ำได้ดี ต่างจากอลูมิเนียมท้องตลาดทั่วไประบบล๊อค มือจับต่างๆของงานอลูมิเนียมคุณภาพสูง ก็มีการพัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลายสวยงามมีระบบล๊อคหลายจุดอีกทั้งมีความทนทาน ซึ่งยากต่อการงัดแงะ หากมีความเสียหายในส่วนของผลิตภัณต์สามารถเปลี่ยน เฉพาะชิ้นส่วนที่เสียหายได้ ไม่จำเป็นต้องยกเปลี่ยนทั้งชุด

การใช้งานระบบตู้สาขาโทรศัพท์ในองค์กร

โทรศัพท์เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสาร และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า กับคู่ค้า และรวมไปถึงการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆเพื่อให้งานนั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ลื่นไหลไม่มีสะดุด และสุดท้ายนั้นรวมไปถึงผลกำไรที่เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเอง

ดังนั้นทุกองค์กร ทุกบริษัทจึงพยายามที่จะหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์กรเอง และการติดต่อสื่อสารกับภายนอก ดังนั้นจึงเกิดนวัตกรรมที่ชื่อว่า “ตู้สาขาโทรศัพท์” นั่นเอง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า PABX (Private Automatic Branch Exchange) เป็นระบบที่จะทำให้องค์กรนั้นมีระบบชุมสายโทรศัพท์เป็นของตนเอง หรือพูดง่ายๆก็คือระบบชุมสายโทรศัพท์ย่อยนั่นเอง ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรสามารถจัดการเรื่องของการติดต่อสื่อสารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในแง่ของการทำธุรกิจ หากคุณพลาดการติดต่อสื่อสารแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเดียว ก็อาจจะทำให้คุณพลาดโอกาสการสั่งสินค้าล็อตใหญ่จากลูกค้า ซึ่งหากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายก็อาจจะนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว และจะน่าเจ็บใจไปมากกว่านั้นถ้าคุณเสียลูกค้าไปให้กับคู่แข่งเพียงด้วยสาเหตุที่ว่าลูกค้าโทรเข้ามาหาคุณก่อน แต่ปรากฏว่าสายไม่ว่าง ลูกค้าก็เลยโทรไปหาคู่แข่งซึ่งติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ทำให้บริษัทคู่แข่งนั้นไม่พลาดโอกาสในการติดต่อสื่อสาร และทำให้ได้ออเดอร์สินค้าล็อตใหญ่ไป

การนำสินค้าพรีเมี่ยมออกสู่ตลาดราคาถูก

20090610-0000195026397705

ธุรกิจของพรีเมี่ยม เกิดขึ้นมาจากผู้ผลิตสินค้ามีการจัดโปรโมชั่น เปิดตัวสินค้าใหม่ ของแถม และของที่ระลึก(พรีเมี่ยม) เหล่านี้ เมื่อออกมาจากบริษัท มีการกระจายไปตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะซุปเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้า และร้านค้าส่งทั่วประเทศ ซึ่งธุรกิจขายของพรีเมี่ยมถือกำเนิดขึ้นมาจากสินค้าและของพรีเมี่ยมถูกแยกออกจากนั้น และของพรีเมี่ยมจำนวนมาก เข้าสู่ตลาด โดยมีผู้นำออกมาจากจำหน่ายจุดขายที่ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคในการซื้อของพรีเมี่ยม ประการแรก คือ คุณภาพของสินค้า เพราะของพรีเมี่ยมส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะทำจากวัสดุเกรด เอ ดีไซน์ที่ดี และที่สำคัญราคาถูกกว่า สินค้าชนิดเดียวกันกับที่ขายตามท้องตลาด 5%-20% ภาพพจน์และความศรัทธาของแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าที่เป็นโลโก้อยู่บนสินค้ามีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อทั้งนี้ ธุรกิจของพรีเมี่ยมได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในการเลือกขายของพรีเมี่ยม เพราะผลตอบแทนจากกำไรที่ได้มีถึง 30-40% และที่สำคัญลงทุนต่ำ เพราะสินค้าพรีเมี่ยมส่วนใหญ่จะราคาไม่แพง เฉลี่ยอยู่ในหลักสิบและหลักร้อยบาท

ปัจจุบัน สินค้าพรีเมี่ยมมากกว่า 80 % ในท้องตลาด เป็นสินค้าที่ถูกนำเข้าจากจีน สินค้าพรีเมี่ยม ที่มีออกมาให้เห็นกันมากที่สุด จะเป็นสินค้าประเภทของใช้ทำจากพลาสติก เช่น ตะกร้า ปากกา พวงกุญแจ เป็นต้น และรองลงมาเป็นประเภทจานชาม แก้ว สุดท้ายเป็นกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ ซึ่งร้านจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมแหล่งใหญ่ ที่ผู้ค้าปลีกไปรับสินค้ามาจำหน่าย มีประมาณ 5 ราย ส่วนร้านค้าปลีกทั่วไปมีประมาณ 1,000 ราย อยู่ในกรุงเทพฯ ส่วนต่างจังหวัดมีอยู่ประมาณ 200 ราย ถ้าสนใจจะนำเข้าสินค้าจีนประเภทของพรีเมี่ยม ผู้นำเข้าอาจจะทำได้ทั้งนำมาเสนอขายให้กับผู้รับจ้างจัดหาสินค้าพรีเมี่ยมให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆ หรืออาจจะนำมาเปิดตลาดกับกลุ่มพ่อค้ารายย่อย ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนมาก เพราะมีการเปิดตลาดนัดเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา นัด เช่น ตามโรงพยาบาล สถานที่ราชการกระทรวง ต่างๆ เป็นสถานที่ที่จำหน่ายอยู่เป็นประจำ ส่วนสถานที่อื่นๆ จะมีตามศูนย์การค้า ทำให้มีพ่อค้าหน้าใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากต้องการรายได้เสริมจากการทำงานประจำอยู่ตลอดเวลา http://www.oliveprinting.com/

หาข้อมูลและศึกษาเกี่บวกับวิธีทําเว็บไซต์ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์ทางเลือกที่ง่ายกว่ากับวิธีทำเว็บไซต์

เราลองมาดูเกี่ยวกับข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับวิธีทำเว็บไซต์กันให้ดีก่อนดีกว่า ว่าถ้าเราต้องการเลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปนั้นเราความที่จะนำเอามาใช้งานให้รองรับกับร้านค้าออนไลน์ของเราอย่างไรถึงจะดี โดยอย่างแรกที่เราควรจะศึกษาก็คือการใช้งานระบบต่างๆที่สามารถช่วยทำให้ทำเว็บไซต์ของเรานั้นออกมามีความสวยงามและใช้งานได้ง่ายไปด้วยกัน รวมถึงยังควรที่จะเข้าไปหูข้อมูลก่อนด้วยว่าในการเลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปเหล่านี้นั้นเราสามารถที่จะเลือกใช้งานระบบอะไรบ้าง ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับวิธีทำเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและรองรับต่อการขายสินค้าและบริการต่างๆผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเวลานี้นั่นเอง รวมถึงเรายังควรที่จะทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งและการออกแบบเว็บไซต์นั้นๆอีกด้วย ว่าสามารถที่จะทำการปรับแต่งในส่วนไหนได้บ้าง เพราะการที่เราจะทำเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและน่าใช้ได้นั้นการออกแบบเว็บไซต์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยเช่นกัน ซึ่งสำหรับวิธีทำเว็บไซต์ในมีประสิทธิภาพสำหรับการขายสินค้าและบริการนั้นผุ้ใช้งานยังสามารถที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการทำ SEO เพื่อที่จะใช้พิจารณาในการเลือกใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปได้ง่ายขึ้นอีกด้วย เพราะเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญสำหรับร้านค้าออนไลน์ที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลนทีเดียวในช่องทางสำหรับการทำการตลาดออนไลน์อีกหนึ่งรูปแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต

เลือกทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้รองรับต่อการใช้งานสำหรับการขายสินค้าและบริการ

อีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้รองรับสำหรับการขายสินค้าและบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น กับการเลือกใช้งานระบบ SEO ที่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ดีอย่างมากเลยทีเดียว เพราะผู้ใช้งานสามารถที่จะการปรับแต่งเพื่อให้กับการทำเว็บไซต์ของเรานั้นรองรับต่อการทำ SEO ที่จะช่วยทำให้ร้านค้าออนไลน์ของเรานั้นติดอันดับในผลการค้นหาผ่านทาง Search Engine ได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงยังสามารถที่จะเพิ่มผู้เข้ามาใช้งานยังเว็บไซต์ของเราให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เพราะสามารถที่จะช่วยทำให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ค้นหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ของเรานั้นาค้นหาผ่านทาง Search Engine แล้วคลิกเข้ามาได้นั่นเอง จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะเพิ่มช่องทางในการทำการตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานร้านค้าออนไลน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะสามารถที่จะช่วยทำให้ยอดขายต่างๆภายในเว็บไซต์สำเร็จรูปของเรานั้นเพิ่มขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียว ซึ่งก็เลยทำให้วิธีทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จำเป็นสำหรับการขายสินค้าและบริการผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลานี้นั่นเอง

ค่านิยมที่ถูกบ้างผิดบ้างกระตุ้นให้คนหันมาสนใจกินอาหารเสริม วิตามิน

ค่านิยมที่ถูกบ้างผิดบ้างกระตุ้นให้คนหันมาสนใจกินอาหารเสริม วิตามิน

ในปัจจุบันนี้มีค่านิยมที่ถูกบ้างผิดบ้างกระตุ้นให้คนหันมาสนใจกินอาหารเสริม วิตามิน เช่น ถ้าอยากผิวสวยต้องกินอาหารเสริม วิตามินที่สกัดจากปลาทะเลน้ำลึก อยากสูงต้องกินแคลเซียมเสริม อยากความจำดีขึ้นต้องกินน้ำมันตับปลา หรือถ้าไม่อยากอ่อนเพลียให้กินวิตามินซี สิ่งเหล่านี้อาจเป็นเพียงแค่สรรพคุณข้างกล่องที่เชิญชวนให้ดูน่าซื้อมาบริโภค แต่จะดีกว่าถ้าเรารู้หลักการทำงานของอาหารเสริม วิตามินเหล่านี้ และรับประทานอย่างถูกวิธีให้ได้ประโยชน์สูงสุด และไม่กลับเป็นโทษต่อร่างกาย อาหารเสริม (supplements) คือ สิ่งที่มาช่วยเติมเต็มสารอาหารให้แก่ร่างกายเท่านั้น ไม่ใช่อาหารที่สามารถกินแทนมื้อหลักได้ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้คือ
มัลติวิตามิน เป็นอาหารเสริม วิตามินที่รวมวิตามินและแร่ธาตุสำคัญที่ร่างกาย ควรได้รับในแต่ละวัน มีส่วนประกอบหลักคือแคลเซียม และธาตุเหล็ก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงร่างกายให้สดชื่นกระฉับกระเฉง มีพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักหรืออยู่ในช่วงควบคุมอาหาร และในทางสูตินรีแพทย์นิยมให้วิตามินชนิดนี้แก่ผู้ป่วยสตรีตั้งครรภ์หรืออยู่ในช่วงควบคุมอาหาร เพื่อเพิ่มเติมความสมบูรณ์ของครรภ์มารดาอีกด้วย มัลติวิตามินที่เป็นที่นิยมกินเป็นอาหารเสริมคือ วิตามินบีคอมเพล็กซ์
โพรไบโอติก ร่างกายควรได้รับอาหารเสริม วิตามินจำพวกจุลินทรีย์และแบคทีเรีย เพื่อประโยชน์ในการย่อยอาหารอีกทั้งยังช่วยให้เกิดความสมดุลของระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายได้อีกด้วย อาหารเสริม วิตามินประเภทนี้ได้แก่ ไฟเบอร์ โยเกิร์ต นมเปรี้ยว
สารสกัดจากพืช อาหารเสริม วิตามินที่ได้จากสารสกัดจากพืชช่วยให้เราบริเวณได้ง่ายขึ้น ร่างกายยังสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ในทันที เช่น ขมิ้นชันอัดเม็ด ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด สารสกัดจากใบแปะก๊วยอัดเม็ด ช่วยบำรุงสมองและความจำ เป็นต้น โดยส่วนต่าง ๆ ของพืชที่นำมาสกัดคือ ต้นอ่อน (ยอดใบ) ราก ดอก ผล ก้าน ใบ อาหารเสริม วิตามินประเภทนี้ไม่สะสมในร่างกายและไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใด ๆ
กรดอะมิโน อาหารเสริม วิตามินจำพวกกรดอะมิโน คือหน่วยย่อยโปรตีน ที่หน้าที่บำรุงเส้นผม ผิวพรรณ ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และเซลล์เนื้อเยื่อ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย อาหารเสริม วิตามินจำพวกนี้ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต อาหารเสริม วิตามินยอดนิยมประเภทนี้คือ น้ำมันสกัดจากปลาทะเลน้ำลึก และน้ำมันสกัดจากเมล็ดพืช

หากคุณคือสาวไทย ใจมั่น ที่จะค้นพบรักกับหนุ่มต่างแดน เชิญมาใช้บริการหาคู่ต่างชาติกับเราที่นี่เลย

ทุกวันนี้กระแสและความนิยมการหาหาคู่ต่างชาติผ่านเว็บหาคู่ได้กลายมาเป็นที่ยอมรับกันในต่างแดนกันแล้ว จะเห็นได้จากประวัติที่มีการบันทึกทางสถิติไว้ สำหรับคู่ที่ประสบความสำเร็จผ่านระบบหาคู่ต่างชาติตามเว็บไซต์ผู้ให้บริการต่างๆ ที่มีมากขึ้น ทางแถบอเมริกา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ และยุโรป ซึ่งในจำนวนนี้ มีฝรั่งหรือชาวต่างชาติไม่น้อยเลยทีเดียว ที่กำลังใช้บริการเว็บหาคู่ต่างชาติเพื่อค้นหาสาวเอเชีย เช่นสาวไทย, จีน, อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น ซึ่งส่วนมากหนุ่มๆฝรั่งเหล่านั้นต่างก็เลือกเข้ามาใช้บริการตามเว็บหาคู่ต่างชาติ

http://www.sweetsingles.com คือหนึ่งในเว็บไซต์ผู้ให้บริการหาคู่ต่างชาติที่เป็น International ในประเทศไทย นอกจากนี้เว็บไซต์หาคู่ต่างชาติของเราถูกพัฒนาโดยนักพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มเว็บไซต์ผู้ให้บริการหาคู่โดยมีระบบและฐานข้อมูลสมาชิกหนุ่มๆฝรั่งจากทั่วโลกมากกว่า 10,000 โปรไฟล์ที่เราเน้นคัดสรรค์เป็นโปรไฟล์สมาชิกที่มีคุณภาพที่เข้าร่วมสมัครสมาชิกหากคุณยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาษา ซึ่งแน่นอนฝรั่งส่วนมากที่เข้ามาใช้บริการภายในเว็บไซต์หาคู่ต่างชาติ จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง อาจมีส่วนน้อยที่อาศัยอยู่เมืองไทยและใช้ภาษาไทยได้บ้าง ซึ่งระบบของเรามีบริการแปลภาษา หรือ Translate โดยอัตโนมัติไว้คอยให้บริการ นอกจากนี้ยังมีทีมงาน Staff คอยบริการแปลภาษา สำหรับรับส่งจดหมาย และติดต่อกับคู่สนทนาของคุณได้ไม่ยาก แต่ถ้าหากคุณพอมีพื้นฐานหรือทักษะทางภาษาอังกฤษจากปานกลาง หรือมากมาอยู่แล้วก็สามารถตัดความกังวลจุดนี้ไปได้เลยค่ะ

สำหรับคุณสุภาพสตรีที่ยังไม่เคยกับระบบหาคู่ต่างชาติออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือเพิ่งสนใจสมัครใช้เป็นครั้งแรกกับเรา เราแนะนำเฉพาะหญิงที่มีอายุมากว่า 18 ปีขึ้นไป และให้ศึกษา ข้อแนะนำในการใช้งานเว็บไซต์ และนโยบายการใช้บริการของเว็บ ก่อนที่จะตัดสินใจสมัครใช้บริการด้วยค่ะ

 

องค์การค้าฯมั่นใจส่งหนังสือถึงเด็กทันเปิดเทอม

วันนี้(17ธ.ค.)นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดพิมพ์หนังสือตำราเรียนเพื่อแจกให้กับ นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า เท่าที่ตรวจสอบล่าสุดพบว่าอยู่ในขั้นตอนของการตรวจอนุมัติต้นฉบับที่มีการ ปรับปรุงใหม่ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้ จากนั้นจะจัดส่งต้นฉบับให้องค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)ไปดำเนินการจัดพิมพ์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนต่อไป ส่วนหนังสือที่ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหายังใช้ต้นฉบับเดิมก็สามารถจัดพิมพ์ ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรออนุมัติพร้อมกันทั้งหมดแล้วค่อยมาจัดพิมพ์ ซึ่งขณะนี้ทราบว่าทางองค์การค้าได้จัดพิมพ์ในส่วนนี้ไปล่วงหน้าแล้ว

ด้าน นายสมมาตร์ มีศิลป์ ผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. กล่าวว่า ในส่วนขององค์การค้า สกสค.มีความพร้อมเต็ม 100%ในการจัดพิมพ์หนังสือและตำราเรียนให้กับ สพฐ. โดยเฉพาะบุคลากรที่สามารถทำงานได้ทั้งวันทั้งคืน และแท่นพิมพ์ก็สามารถพิมพ์หนังสือได้มากถึงวันละ 400,000 เล่ม หาก สพฐ.จัดส่งต้นฉบับที่ปรับปรุงและตรวจเรียบร้อยแล้วมาให้ทางองค์การค้าก็ สามารถเริ่มดำเนินการจัดพิมพ์ได้ทันที อย่างไรก็ตามขณะนี้องค์การค้าได้จัดพิมพ์หนังสือและตำราเรียนที่ไม่มีการ ปรับเปลี่ยนเนื้อหาไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 20 ล้านเล่ม จากเป้าหมายที่คาดว่า สพฐ.จะสั่งพิมพ์ประมาณ40 ล้านเล่ม นอกจากนี้ยังเตรียมพร้อมแก้ปัญหาเรื่องการจัดส่งหนังสือและตำราเรียนล่าช้า แล้วด้วย โดยได้มีการวางแผนร่วมกับเครือข่ายผู้ค้าหนังสือรายใหญ่ และจะให้พนักงานที่เป็นพนักงานขายขององค์การค้ากว่า 200 คนที่กระจายอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆทั่วประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดส่งหนังสือในปีนี้  จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าวอย่างแน่นอน.

ปัจจัยหลายอย่างที่คอนโดมือสองมักมีราคาต่ำกว่าโครงการใหม่

โครงการอาคารชุดคอนโดมือสองมักตั้งอยู่ในทำเลที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับโครงการเปิดใหม่ในย่านเดียวกัน เนื่องจากที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนานั้นมีอยู่ค่อนข้างจำกัด ทำให้ผู้ประกอบการที่เปิดโครงการก่อนมีโอกาสเลือกผืนที่ดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาดีกว่า คอนโดมือสองมักมีราคาต่ำกว่าโครงการใหม่ในทำเลเดียวกัน ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ทั้งค่าการตลาด ราคาที่ดิน วัสดุก่อสร้าง และค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้โครงการเกิดใหม่ไม่สามารถหลีกหนีต้นทุนที่สูงขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลถึงราคาขายเช่นกัน

ผู้ซื้อสามารถเห็นห้องจริงที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อห้องชุดในโครงการจากผู้ประกอบการหน้าใหม่ ซึ่งไม่เคยมีประวัติการพัฒนาและบริหารโครงการอาคารชุดมาก่อน เพราะนอกจากจะได้เห็นสินค้าของจริง วัสดุ และฝีมือการก่อสร้างว่าถูกใจหรือไม่แล้ว ยังสามารถดูการบริหารหลังการขายของนิติบุคคลว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาเลือกซื้อคอนโด อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าการซื้อคอนโดมือสองจะมีแต่ข้อดี เพราะต้องอาศัยความละเอียดและความพยายามในการตรวจตราห้อง ทั้งเฟอร์นิเจอร์ พื้น และผนังที่ให้มาว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่

อีกทั้งอาจไม่สามารถขอสินเชื่อได้ในสัดส่วน LTV ที่มากเท่าการซื้อห้องใหม่ ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะซื้อคอนโดมือสองต้องศึกษาข้อมูลและรับในข้อจำกัดเหล่านี้ได้เสียก่อน ถึงแม้ตลาดคอนโดมือสองนั้นคิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของการโอนห้องชุดทั้งหมด ซึ่งถือว่าไม่น้อยเลย แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนการโอนที่อยู่อาศัยมือสองประเภทอื่นๆอย่างบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ จะพบว่าสัดส่วนการโอนคอนโดมือสองยังน้อยกว่ามาก อีกทั้งในต่างประเทศอย่างอเมริกานั้นตลาดบ้านมือสองมีขนาดใหญ่กว่าตลาดบ้านใหม่หลายเท่านัก เนื่องด้วยคนในอเมริกามีการย้ายถิ่นฐานค่อนข้างบ่อยเมื่อเทียบกับคนไทยที่มักจะอยู่ติดที่